miércoles, 13 de marzo de 2013

Entrevista a Josep Tres, president d'ASCEN por Ascen


“El futur del sector de la neteja està en la innovació i la professionalitat”

Josep Tres, president de l’Associació Catalana d’Empreses de Neteja (ASCEN), ens parla sobre la situació del sector de la neteja a Catalunya, les reivindicacions de les pimes i les seves perspectives de futur.
Quines són les principals accions que s’estan realitzat des ASCEN?
En primer lloc, podríem parlar de la difusió del Codi de Bones Pràctiques en la contractació pública del servei de neteja a Catalunya, que també pretenem que serveixi de base a la contractació privada.
Així mateix, estem treballant en la comissió de seguiment de l’acord-marc de serveis de neteja de la Generalitat de Catalunya, i en les comissions sectorial i paritària. Entre unes i altres s’analitzen les licitacions, es decideixen les actuacions, s’interpreta el conveni, es lluita contra la competència deslleial, etc.
Una altra acció molt important en la qual s’està treballant és el lobby davant les administracions públiques perquè els plecs de condicions dels concursos públics no siguin restrictius per a les pimes i que facilitin la seva contractació.
Ha esmentat el Codi de Bones Pràctiques, aprovat el desembre de 2011. ¿S’han començat a veure els resultats?
És molt aviat per veure els resultats. Estem difonent entre totes les administracions públiques, tant d’àmbit local, com diputacions i Generalitat. És un procés lent, ja que el Codi ha d’arribar als responsables dels departaments tècnics i jurídics dels contractes derivats. Espero que a partir del 2013 puguem comprovar la seva efectivitat. Considero que es va fer una bona feina i va ser el resultat d’un consens entre totes les parts implicades: sindicats, patronals i administració.
Quins són els objectius i prioritats d’ASCEN?
L’objectiu principal és defensar els interessos econòmics i professionals de les pimes del nostre sector, que entenem que són empreses que poden arribar als 3.000 treballadors / es, a més de lluitar per la dignificació professional (PRL, igualtat, formació …).
També volem estar presents i col · laborar en aquells fòrums i entitats que ens permeten accedir a òrgans de decisió. En aquest sentit, ASCEN és membre de Pimec, Foment del Treball Nacional, ACEDE i AFELÍN.
Una cosa també important actualment és el creixement en el territori. ASCEN està fent campanya per aconseguir nous associats a totes les províncies catalanes i aconseguir una major representativitat a Catalunya, que al seu torn implica una major representativitat a nivell nacional.
No podem oblidar tampoc la comunicació. ASCEN és editora d’aquesta revista, que ha passat a ser d’àmbit nacional, un pas important si volem tenir un major coneixement del sector. També hem creat el butlletí digital, que pretén informar puntualment sobre les accions que es duen a terme en ASCEN, ja que considerem que els associats de vegades desconeixen tota l’activitat que estem realitzant.
Quins avantatges poden obtenir les empreses associades?
A més de proporcionar assessoria jurídica i laboral, informació general i acords de col · laboració, remetem els concursos de neteja publicats en els diferents butlletins i els assessorem sobre nous nínxols de mercat potser per a ells desconeguts.
ASCEN és una entitat oberta a la que donem veu i vot als nostres associats per decidir quines actuacions hem de fer i que els convida a participar en les comissions de treball. La suma de l’esforç de tots és el que ens permet assolir solucions a reptes i problemàtiques del sector.
A més, posem a la seva disposició plans formatius de gran rellevància, com els cursos per obtenir el Carnet Professional de Neteja (CPL) en nivell bàsic i qualificat, el curs de gestor / a de serveis en empreses de neteja, dirigit a comandaments intermedis, o les accions formatives destinades al personal directiu, que se centren sobretot en vendes i últimes tecnologies.
Què creu que caldria millorar en formació?
Per a mi, un problema greu és que el Govern ha deixat en mans de grans patronals la gestió i distribució dels pocs recursos econòmics destinats a formació, que s’han reduït entre un 50 i 70%.
És imprescindible que aquests recursos es consultin, planifiquin i estableixin de forma conjunta amb les associacions sectorials per dur a terme accions formatives tècniques i de qualificació, més específiques i adaptades a les nostres necessitats.
També caldria fomentar la formació presencial i allunyar-nos de l’ensenyament a distància.
Com descriuria la situació del sector a Catalunya?
La situació tant a Catalunya com a Espanya és pràcticament idèntica. Són moments molt difícils a causa dels constants retallades de pressupost que estan fent les administracions públiques i empreses privades. Això ens porta a pèrdua de competitivitat, reestructuració de la plantilla, reducció de llocs de treball i disminució de la qualitat en el servei.
A això hem d’afegir el greu problema de la morositat. L’accés al crèdit no és fàcil i quan els nostres clients no estan al dia en els seus pagaments, afecta considerablement a les empreses, ja que en sectors de mà d’obra intensiva el major cost són sous i salaris, que en el nostre cas superen el 85%.
En un altre ordre, el Govern central, en lloc d’aplicar mesures que animin a reactivar l’economia d’aquest país ia fomentar l’ocupació, el que fa és crear un desconcert increïble. La prova la tenim en els fets durant aquests últims mesos o dies, amb l’eliminació de la major part de les bonificacions de la Seguretat Social en contractació (RDL 20/2012 de 13 de juliol) o el fet de no complir el seu compromís de reduir les cotitzacions socials un 1% el 2013.
Per si fos poc, tenim un IVA del 21% en neteja. Empreses finalistes que no repercuteixen l’IVA s’estan replantejant la internalització del servei de neteja.
Quines són les línies que s’haurien de seguir per millorar la situació?
En aquest moment, és fonamental l’optimisme i les ganes de seguir endavant. És quan les pimes més han de reinventar-se, creure en la innovació i donar valor al que només poden oferir les pimes, que són aspectes com la proximitat, la capacitat de resposta, la fidelitat professional i el valor que donem al client, per a nosaltres el més important.
També cal valorar les noves vies de negoci que se’ns obren, com, per exemple, les que sorgeixen amb la nova regulació del servei domèstic, que poden ser d’un gran volum.
Cal destacar positivament la complicitat que hem establert amb l’administració de la Generalitat, trobant punts de trobada que puguin afavorir la recuperació de les pimes del nostre sector.
Reclamem al Govern central que no actuï d’una forma tan voluble i que siguin més conseqüents amb les seves pròpies decisions, que ens escoltin i que a més ens entenguin. Necessitem tenir un marc de contractació més favorable, adequat a sectors de mà d’obra intensiva. Rebutgem que no es compleixi el compromís de rebaixar les cotitzacions socials, sobretot després d’haver eliminat les bonificacions i pujat l’IVA, i que a més segueixin sense aplicar el criteri de caixa per al seu pagament i sense promulgar el règim sancionador de la llei contra la morositat.
Als sindicats els diria que no és el moment de reivindicacions extremes i sí d’acords i propostes comuns, que ens permetin superar la situació actual.
Com valora la feina que es fa des d’AFELÍN?
Sense cap dubte, ho he de valorar de forma positiva. ASCEN va ser un dels impulsors de AFELÍN, fa aproximadament 12 anys, i sempre ha estat part molt activa en el desenvolupament dels seus objectius. Per la meva relació propera amb el seu president, Joan Carles Sánchez Vecina, puc assegurar que el seu treball i dedicació a la Federació ha estat total.
El seu principal repte ha estat el creixement en tot el territori nacional, col · laborant i fomentant el naixement de noves associacions provincials per la importància que té l’increment de representativitat, buscant els nexes d’unió, fonamentals per a la defensa dels nostres interessos comuns a nivell nacional.
Podem dir que AFELÍN és l’únic interlocutor vàlid davant del grup de grans empreses representades per ASPEL. Actualment, tenim diversos fronts oberts de gran rellevància. Un d’ells és la impugnació de la taula del conveni nacional, en la qual la Federació no vol participar si no és en paritat total amb el grup de les grans empreses. Considerem que únicament participant en igualtat de condicions, podrem defensar els interessos de totes les associacions integrades en AFELÍN.
També vull destacar que AFELÍN, gràcies a la col · laboració amb l’Associació Espanyola per a la Competitivitat de les Pimes (AECPyMES), està tenint accés a òrgans de govern que ens permeten exposar les nostres propostes. En governs de majories absolutes fan cas omís a les nostres peticions, com hem pogut comprovar després de les reunions mantingudes arran de la darrera Reforma Laboral. És cert que tenim algunes sentències positives, encara que siguin de forma provisional, com la paralització de la licitació del Ministeri de Defensa per considerar discriminatòria per a les pimes.
Com veu el futur del sector de la neteja?
Realment, el que no puc imaginar és un futur sense la presència del nostre sector. El món de la higiene és fonamental per al desenvolupament de qualsevol societat. Som font d’ocupació, ja que la neteja exigeix presència i proximitat, i no hi ha deslocalització. Hem de ser capaços d’obrir-nos a nous projectes de mercat, ser innovadors, diversificar i sobretot ser professionals del que sabem fer: “netejar”.

No hay comentarios:

Publicar un comentario